9. Modificaciones

MAYTE MARTÍN se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. Por ello, es recomendable que el usuario revise periódicamente esta Política de Privacidad con la finalidad de estar informado del tratamiento y la protección de los datos personales, así como de los derechos que le asisten.

CONTACTE

Contractació Isabel Camps.

management@maytemartin.com +34 646 063 634


TICCámaras

MAYTE MARTÍN CREACIONES ARTÍSTICAS S.L. ha estat beneficiari d'Fons Europeu de Desenvolupament Regional amb l'objectiu de millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes i gràcies a les Solucions de comerç electrònic. Aquesta acció ha tingut lloc en el període de TICCámaras 2019. Per això ha comptat amb el suport de el programa TICCámaras de la Cambra de Barcelona.

Col·laboradors

Gràcies a: